Сите наши клиенти кои имаат бази на податоци согласно GDPR можат да добијат маркетинг услуги на таргетирање на нивните претплатници на периодична или еднократна основа

Услуги.

Ние работиме со вас, не за вас.

Дигитална стратегија
Емаил маркетинг
Дизајн на продукт
Контент стратегија
Концепт на дизајн
Социјални медиуми
Медиско планирање
Бренд идентитет
СЕО оптимизација