Сите наши клиенти добиваат контент стратегија која се држи до најнапредните информации за планирање, креирање, одржување и отстранување на содржини. Од исклучителна важност во овој сегмент е и следењето на адекватна и адаптибилна контент стратегија на брендот доколку е претставен со локално застапништво.

Услуги.

Ние работиме со вас, не за вас.

Дигитална стратегија
Емаил маркетинг
Дизајн на продукт
Контент стратегија
Концепт на дизајн
Социјални медиуми
Медиско планирање
Бренд идентитет
СЕО оптимизација