Особено сме горди на успехот на нашиот клиент NIKI MARE APARTMENTS од Грција да привлече туристи од околните земји користејќи целосно дигитални канали на комуникација. Од креирањето на интернет страницата, преку привлекувањето на потенцијални клиенти од сите околни земји преку социјалните мрежи Фејсбук и Инстаграм како и добро корисникчко искуство на платформата BOOKING придонесе овој наш клиент да има натпросечни статистички резултати во однос на исполнетоста на своите капацитети споредено со неговите конкурентски капацитети од неговата локација. Им помагаме на бизнисите да растат!

Услуги.

Ние работиме со вас, не за вас.

Дигитална стратегија
Емаил маркетинг
Дизајн на продукт
Контент стратегија
Концепт на дизајн
Социјални медиуми
Медиско планирање
Бренд идентитет
СЕО оптимизација